AROS120

 

Bergendahl120

 
bondens butik120

Bro Hof110

 

Bryggarsalen150

 

Frank110

Farna120
 

 Grand160

 

Hackholmsund120

 

Haga slott120 


Tammsvik150


Hotell Kristina120

Lejondals150

  

Långholmen Wärdshus, Stockholm.

  

Noors150

 

Nasby135


Oaxen150

 

pramen140

Rosendal180Rosersberg120

  

Ronneberga150 

 

Saluhallen Slakteriet142


  

Schenstromska150


Sigtuna120

 

Stenugn120 

 

Spritmuseum150

 

storabrannbo110

 

 

SvaMagra160

 

 32rum110

 Tarna115

Aske155

   

Nya dataskyddsförordningen, GDPR

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) i hela EU.

De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Gröna Hagars Kött värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet ber vi dig kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gröna Hagars Kött är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Gröna Hagars Kött.

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta gärna
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

När du gör en beställning hos Gröna Hagars Kött lämnar du de personuppgifter vi behöver för att kunna leverera.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal du ingår med oss i och med din beställning.

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att vi ska kunna ingå köpeavtal dvs namn, e-post, adress, mobilnummer, personnummer och hur du önskar att bli kontaktad.

Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet.

E-postadressen använder vi även till utskick av nyhetsbrev.

Du kan när som helst avregistrera dig från utskick av nyhetsbrev.

Det kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra parter.

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga, eller när du begärt radering.

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig sk dataportabilitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt har du möjlighet att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra villkor kan vi bli tvungna att neka leverans till följd av begränsningen eller raderingen.

 

 

MissingPeople

 

Missing People Sweden, MPS, är en ideell förening som hjälper polis och anhöriga runt om i Sverige med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning när personer försvinner spårlöst.

Genom att ha lokalavdelningar i varje län jobbar MPS mot att kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att de fått in anmälan om en försvunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit.


Missing People Sweden har tillkommit genom idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag.


Vi i Gröna Hagars Kött är medlemmar och stödjer Missing People Sweden, MPS.
Gör det du också!

Läs mer om Missing People, om att bli medlem och stödja MPS.